pitajMe.ba

Prijavi se
Prikaz vaše lokacije !

Nema rezultata za uneseni pojam !!!

Pronađeno rezultata: 834

Informacije:

Glamočka tvrđava (pravno lice)


Glamoč, stari grad

Glamočka tvrđava ili stari grad je utvrđenje iz osmanskog perioda u Glamoču, Bosna i Hercegovina. Tvrđava je proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. -Lokacija Glamočka tvrđava leži na čunjastom brdu, oko 100 m iznad savremenog naselja. Utvrđenje zauzima zadnji izdanak planinske kose, čije se strane strmo obaraju prema zapadu, sjeveroistoku i istoku. Gradu se najlakše pristupa sa jugozapadne kose. Oko utvrđenja je prvo nastala “gornja čaršija”, koja je zamrla krajem 19. i početkom 20. vijeka. -Historija U osmansko doba grad se zvao Biograd ili Belgradčik sve do 1833. godine. Do osnivanja kapetanije glamočki grad je imao dizdara. Glamočka kapetanija osnovana je poslije 1624. godine i pripadala je Kliškom sandžaku do njegovog pada 1689. godine. Glamočki kapetani su bili iz porodice Ćirić, a zatim iz porodice Jakirlić. Prvi poznati kapetan Glamoča bio je Mustafa, koji se javlja u historijskim izvorima 1719. i 1730. godine. Iz porodice Jakirlić poznati su kapetani Ahmed-kapetan i njegov sin Ejub, koji ga je naslijedio prije 1789. i bio na tom položaju do 1789. godine. U historijskim izvorima Ibrahim-beg kao kapetan spominje se 1814, a Hasan-kapetan 1818. godine, kao, vjerovatno, posljednji kapetan Glamoča.Godine 1833. popisano je da u gradu ima 11 topova, od toga 4 su neispravna, dosta municije i olova, te u hambaru ječma i prohe. Vjerovatno je bio u dobrom stanju, jer se nije nalazio na spisku gradova koji bi trebalo da se napuste. Unutar tvrđave bile su kuća kapetanske porodice Ćirić i zgrada za municiju. Grad je napušten 1851. godine a djelimično je bio porušen 1882. godine. -Opis dobra Oblik utvrđenja uvjetovan je terenom na kojem je sagrađeno, na platou na vrhu niskog čunjastog brda. Sastoji se od gornje tvrđave i obora ispod nje.Gornja tvrđava zauzima cijeli relativno uski plato u dužini od 62 m i širini od oko 20 m. Plato je oivičen sa tri strane strmim kratkim padinama. Gornja tvrđava ima jedan bastion-tabiju na najpristupačnijem dijelu, tj. na jugoistočnom kraju, perimetralne bedeme na sjevernoj i južnoj strani sa poluisturenim kulama i sjeveroistočni bedem uz koji su ostaci džamije i neke zgrade. U osnovi sedmougaonog bastiona prepoznaje se okrugla srednjovjekovna glavna kula, koja je preuređena u poligonalni bastion, prečnika 9 m. Poluisturene kule, po jedna na sjevernom i južnom bedemu, čiji su zidovi dugi oko 6 m, već su bile prilagođene vatrenom oružju. Ulaz u gornju tvrđavu (širine 1,4 m) bio je na sjevernom bedemu, oko 15 m istočno od bastiona. Ispod njega, u donjem oboru, bila je još jedna odvojena kapi-kula. Na sjeveroistočnom kraju su podignuta dva objekta odvojena prolazom širokim 1,5 m. Na sjeveroistočnom uglu su krajnji ostaci građevine, dimenzija 10x9 m, položene uz bedem. Na jugoistočnom zidu građevine nalaze se dva otvora za topove. Otvori su lučno zasvedeni, širine 1,4 m. Gornje utvrđenje bilo je opasano oborom čiji se djelimični ostaci naziru na donjem rubu platoa.Ruševine džamije nalazi se uz sjeveroistočni ugao utvrđenja. Podignuta je na donjem dijelu bedemskog omotača grada. Džamija ima kvadratnu osnovu, unutrašnje stranice su duge 9,50 m, a tri zida su debela 0,8 m. Četvrtim jugozapadnim zidom, koji je debeo 1,5 m, naslonjena je na tvrđavu. Građena je od pažljivo klesanog i slaganog kamena. Nije poznato kada je džamija sagrađena, ali se pretpostavlja da je mogla nastati pred kraj 16. ili početkom 17. vijeka.

Informacije:

Dobor (pravno lice)


Doboj, Usora

Dobor je srednjevjekovni utvrđeni grad u donjem toku rijeke Bosne sjeverno od Doboja, u blizini Modriče na izlazu tjesnaca između planina Trebave i Vučijaka. Nalazio se na teritoriji srednjovjekovne župe Nenavište, oblast Usora. Proglašen je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. -Historija Podigao ga je 1387. godine hrvatski ban Ivaniš Horvat, na temeljima još starije tvrđave iz XIII vijeka, da bi poslužio kao oslonac pri upadima u Slavoniju i Mačvu. Mađarski kralj Žigmund Luksemburški zauzeo ga je 1394. godine i zapalio, dok je gušio pobunu neposlušne vlastele. Iz tog pohoda je njegova povelja pisana 15. jula 1394. in descensu nostro campestri sub castro Dobor vocato (u vojnom kampu pod gradom zvanim Dobor). Zbog važnog položaja, kralj ubrzo ga je obnovio. Dva dokumenta datirana 26. maja i 5. juna 1408. dokazuju Žigmundovo prisustvo u Dobru.Pred Doborom Žigmund porazio je u jesen 1408. Tvrtka II, te zarobio i pogubio u masakru 171 bosanskog plemića.U novom ratu 1415. godine porazom od Osmanlija kod Makljenovca (Doboj), Sigismund se povukao iz Bosne u kojoj je izgubio Usoru i Soli i više se nije jače uplitao u bosanske prilike.Od 1463. do 1536., prema dokumentima iz 1499., 1528. i 1536. godine, Dobor je bio pod vlašću ugarsko-hrvatskih velikaša od kojih su u njemu najduže vladali slavonski plemići Berislavići (koji se prvi puta pominju 1470. godine kao comes perpetuus de Dobor. Dobor je bio u okviru Srebreničke banovine i dijelio sudbinu ostalih utvrđenja, a to se uglavnom odnosi na pomanjkanje sredstava za odbranu grada.Pod Turcima, koji su ga zauzeli 1536. imao je stalnu posadu od 40 vojnika. Grad je pripojen Bosanskom sandžaku i Brodskom kadiluku.Prvi poznati dizdar Dobora bio je Muhjudin-aga do 1587. godine. Naslijedio ga je njegov sin Jusuf-aga, koji je tu dužnost vršio do 1610. godine. Njega je naslijedio njegov sin Aga-dede, učen čovjek koji se rodio u Doboru, i ostavio njegov opis. U njegovom djelu koje je nastalo 1622-1623. godine navedena su imena svih dizdara od 1536. do 1623. godine.Godine 1716. preoteli su ga Austrijanci. Požarevačkim mirom 1718. vraćen je Turskoj, ali je napušten kao utvrđenje. Zamijenila ga je Derventa. -Opis Grad Dobor je primjer odbrambene arhitekture kasnog srednjeg vijeka, u čemu se ogleda njegova vrijednost. Najmarkantniji oblici u današnjem izgledu utvrđenja su dvije kule spojene sa dva paralelna bedema duga po 18 metara, dvorište i bedem prema rijeci Bosni. Prva kula ima izgled nepravilnog valjka, čiji prečnik u osnovi iznosi oko 10 metara, a vanjska visina oko 18 metara. Druga kula ima oblik latiničnog slova D, prečnika je oko 6 metara, a visine oko 19 metara. Još jedna kula naknadno je ugrađena u zapadni zid. Tvrđava rekonstruisana je nakon Drugog svjetskog rata. -Arheologija Tvrđava je arheološki sitraživana. Keramički nalazi su brojni (domaća kasnosrednjovjekovna keramika, uvozna majolika plave boje, te takozvana mađarska keramika i keramički utezi za tkalači stan). Iz osmanskog perioda potiču fragmenti gleđosanih posuda i lula.Brojno su zastupljeni metalni predmeti, alatke i vojni pribor. Od oružja iskopano je mnogo srelica, kopalja, jedna gotička mamuza, vojničke potkove i dio istopljenog pancira.Od drugih metala nađeni su dijelovi topovskih cijevi od livene bronze i jedan mesingani prsten. Od kamenog materijala pronađeni su dijelovi žrvnjeva, 2 profilirana doprozornika s kule A i kamene kugle.Na Doboru je nađeno 29 novčića dubrovačkog, ugarskog, osmanlijskog i austrijskog porijekla, koji pokrivaju cijelo razdoblje postojanja utvrđenja.Pokretni arheološki materijal sa lokaliteta Dobor-kule od 1978. godine postoji i čuva se u Muzeju u Doboju.

Informacije:

Dobojska tvrđava (pravno lice)


Doboj, centar bb

Dobojska tvrđava je poznati srednjovjekovni grad na području Doboja, Bosna i Hercegovina. -Lokacija Sagrađena je na kupastom stjenovitom brijegu iznad doline rijeke Bosne, nasuprot ušću rijeke Spreče. Nešto južnije je i ušće rijeke Usore u Bosnu. -Historija Kada je utvrđenje sagrađeno nije poznato, predpostavlja se u 13. ili u prvoj polovini 14. vijeka. Prvi put Doboj se spominje u pismu Dubrovčana od 28. 6. 1415. godine. U Doboju je 1449. godine postignut sporazum između bosanskog kralja Stjepana Tomaša i Ugarske o zajedničkom vojnom nastupu protiv Osmanlija. Sredinom 15. vijeka ovo podrušje bilo je poprište bosanske, mađarske i turske strane da bi konačno 1476. ušlo u sastav turske države. Nakon pada i Mađarske u turske ruke ovo područje gubi strateški značaj.Nakon Beogradskog mira 1739. godine osnovana je dobojska kapetanija. Po teritoriji i broju vojnika spadala je među male kapetanije. Grad je napušten 1851. godine.Tokom Drugog svjetskog rata tvrđava u Doboju bila je adaptirana u savremeno ratno utvrđenje. Nijemci su južnu kulu, glavnu tabiju i plato gornje tvrđave adaptirali u savremene bunkere. Hala ispod glavne tabije prekrivena je betonskom pločom. -Opis Dobojska tvrđava sastoji je iz gornjeg i donjeg dijela utvrđenja. Konfiguracija terena uslovila je oblik utvrđenja nepravilne trougaone osnove. Sjeverna strana je najbolje utvrđena. Gradski bedemi, dužine 70-80 m, spuštaju se niz najistaknutija “rebra” brda. Tokom vremena utvrđenje je pretrpjelo razne adaptacije. Cjelokupna površina utvrđenja iznosi oko 3600 m2. Plato gornjeg dijela utvrđenja koji je prvobitno bio krševit i strm, nasut i zaravnan u osmanskom periodu, kada se pojavila potreba za bastionima i podupiranjem bedema.Gornji dio tvrđave, prvobitno sagrađeno srednjovjekovno utvrđenje, smješten je na vrhu kamene glavice. Sastoji se od glavne kule, cisterne, ekonomske zgrade ispod glavne kule, južne isturene kule i obziđa. Od prvobitnih spoljnih bedema na samom vrhu tvrđave sačuvan je samo sjeverozapadni ugao, kasnije pretvoren u bastion, i sjeverni dio zapadnog bedema. Srednjovjekovni bedemi prvobitnog utvrđenja debeli su oko 1 m. Svi vanjski prvobitni bedemi još su u periodu srednjeg vijeka ojačani. Južna kula je pretvorena u manji bastion šestougaone osnove. Nešto kasnije dozidan je obor na istočnoj strani, koji preuzima funkciju prednje linije odbrane.U 18. stoljeću, funkciju prednje linije odbrane dobijaju dograđeni spoljni dijelovi utvrđenja. Vanjski plašt tih bedema je visok, a sa unutarnje strane bedem je bio visine do oko jednog metra. Bedemi gornjeg dijela tvrđave su takođe ojačani. Unutar njih sagrađena je manja kula u sjeveroistočnom uglu, a paralelno sa njom na vanjskoj strani bedema dograđena je velika tabija. Sjeverozapadni ugao takođe je adaptiran u veliku tabiju. Uz glavnu kulu sagrađena je manja barutana zidova debelih 1,5 m. Sjeverni zid i tabije imali su otvore za topove. Na istočnom zidu napravljen je tajni prolaz.Tvrđava proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Informacije:

Bobovac (pravno lice)


Vareš, Bobovac bb

Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne podignut na strmoj, stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica iznad ušća Mijakovske rijeke u Bukovicu, jugozapadno od Vareša. Nalazi se nedaleko od sela Mijakovići i Dragovići, u općini Vareš. Gradu se može prići iz dva smjera, i to od Kraljeve Sutjeske ili od Vareša. Sastojao se od gornjeg grada sa četvrtastom kulom, čiji ostaci i danas postoje, i donjeg grada, na stepeniku nižem oko 20 metara, poligonskog oblika oko 40 metara dužine i oko 25 metara širine, od čega se danas raspoznaje dvorište i bunar.

Informacije:

Stari grad Blagaj (pravno lice)


Mostar, Blagaj bb

Stari grad Blagaj, poznat i kao Bona ili Stjepan-grad je tvrđava na području naselja Blagaj (Mostar), Bosna i Hercegovina. -LOKACIJA: Nalazi se na vrhu kraškog brda iznad vrela rijeke Bune. Pristup u vidu oštrih serpentina, 2 m uska i 900 m duga konjska staza, vodi do ulaza u najčvršćem istočnom zidu predvorja. -HISTROIJA: Istraživanjima u drugoj polovini XX stoljeća utvrđeno je da je područje Starog grada Blagaj neprekidno bilo naseljeno od željeznog doba pa sve do 1835. godine.Najprije su Iliri ovdje sagradili svoju Gradinu. Rimljani su nakon osvajanja ilirske teritorije, mimo svog običaja da naselja prave uz prometnice, uz ilirsko naselje izgradili svoju tvrđavu. Tu tvrđavu su dograđivali Bizantinci, u vrijeme cara Justinijana I, između 535. i 600. godine, što se vidi po tehnici koso položenog kamena u redovima od 20 do 25 cm (opus spicatum). Slaveni ovdje osnivaju župu Hum. Prvi pisani izvori o Blagaju, potječu iz Spisa o narodima bizantijskog cara i pisca Konstantina Porfirogenita nastalog između 948. i 952. godine u kojima se spominju dva grada u Zahumlju - Bona i Hum.U vrijeme raške države, u Blagaju je stolovao humski knez Miroslav, Nemanjin brat. Bosanski ban Stjepan II Kotromanić 1326. godine prvi put uključuje ovo područje u bosansku državu. Postoji nekoliko povelja koje izdaju bosanski vladari u Blagaju, još od vremena kralja Tvrtka I. U maju 1404. godine Blagaj postaje jedno od sjedišta vojvode Sandalja Hranića, a zatim i hercega Stjepana Vukčića Kosače.Osmanlije su zauzele Blagaj 1465. godine, a već 1473. godine spominje se blagajski kadija. Grad su popravljali dva puta: 1699. godine, kada je sanirana zapadna kula, a zatim 1827. godine. Posada je boravila ovdje sve do 1835. godine. -OPIS: -Blagajska tvrđava je situirana na zaravnjenom terenu u obliku izduženog trokuta površine od oko 2 hektara. U jednom kutu su ostaci ilirske gradine, u drugom ostaci rimskog castruma, i u trećem ostaci srednjevjekovnog odnosno tvrđave iz osmanlijskog perioda. Zidovi su dobrim dijelom sačuvani do 12 m. visine, a debljina se kreće od 1,5 do 2,0 m.Na zapadnoj strani bila je kula do koje su vodile stepenice. Grad je imao drvenu palaču sagrađenu u XIV stoljeću. U južnom zidu bio je tajni prolaz za izlazak u slučaju opasnosti.Središnji prostor zauzima objekat sa cisternom, džamija i stambeni objekat, nastali u osmanskom periodu. Sve je bilo kratko u funkciji jer je posada radije boravila u gradu ispod tvrđave. Po opisu Evlije Čelebije iz XVII-og stoljeća - grad izgleda kao da je sada sagrađen. Ispod grada, uz sami put su ostaci muslimanskog groblja Šehitluk čiji spomenici gotovo potpuno su uništeni.Stari grad Blagaj je nacionalni spomenik.

Informacije:

Stari grad Bjelaj (pravno lice)


Bosanski Petrovac, Petrovačka polja

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava, nastao je u periodu srednjeg vijeka na području općine Bosanski Petrovac, Bosna i Hercegovina. -LOKACIJA: Nalazi se na rubu Petrovačkog polja (ili njegovog dijela Bjelajskog polja), na sjevernom pobrđu planine Osječenice. Područje oko samog grada je nenaseljeno i pusto. Dobio je ime po bjelini (bijeloj ili biloj boji) kojom se isticao iznad Bjelajskog polja. -HISTORIJA: God. 1495. zabilježio je blagajnik kralja Vladislava II., da je isplatio Gašparu Perušiću svotu od 30 forinti „za očuvanje njegova grada Belaja" (egregio Caspar Perusyth pro conservatione castri sui Belay dati sunt 30 fl.). Očito se je tada radilo о obrani grada Bjelaja u tadašnjoj županiji Pset. Deset godina poslije, 1505. držala je taj grad zajedno sa Sokolačkom tvrđavom i Ripčem knjeginja Beatrica Frankopan, udova hercega Ivaniša Korvina, te je u njezino ime svim trim gradovima upravljao kaštelan Dujam Orlovčić.Između 1530-1537 godine Bjelaj (Bilaj) je potpao pod osmansku vlast. Pripao je bosanskom sandžaku, vilajetu i kadiluku Neretva. Već 1540. godine spominje se prvi put nahija Bjelaj, a nešto kasnije spominje se kao nahija Bjelaj-Blagaj, ali ubrzo potpada pod kadiluk Kamengrad, koji se spominje kao kadiluk u bosanskom ili kliškom sandžaku. Od 1562. godine nahija Bjelaj je priključen kadiluku Novosel koji je bio u kliškom sandžaku. Zabilježeno je da je 1577. godine u tvrđavu smještena posada od 370 osmanskih plaćenika pod zapovjedništvom dizdara. Od 1592. grad se nalazio u sastavu bihaćke kapetanije, a od 18. vijeka u sastavu petrovačke kapetanije. Dizdar Bjelaja (Bilaja) Alijaga bio je u komisiji za razgraničenje sa Mlecima. Godine 1747. u Bjelaju je bila posada od 30 članova i dizdar Hasanaga. Prema popisu stanja utvrđenja i oružja u njima iz 1833. godine, u Bjelaju (Bilaju) je bio 1 top od 12 pedalja i 3 mala topa od 6 pedalja. -OPIS: Stari grad Bjelaj (Bilaj) ima dva dijela: južni srednjovjekovni i sjeverni osmanski dio. Srednjovjekovni grad ima tlocrt nepravilnog pravougaonika dužine preko 40 m (sjever-jug), a širine oko 35 m (istok-zapad). Ulaz u grad nalazi se u sjevernom bedemu.

Informacije:

Bistrički grad (pravno lice)


Livno, Centar bb

-Bistrički grad ili Stari grad Livno je naziv jedne od prvih urbanih cjelina na području današnjeg grada Livna. Pošto je smješten ispod stjenovitog brda Crvenica, na izvoru rijeke Bistrice, odakle se kao naselje postepeno i širi, dobio je naziv Bistrički grad. -Naselje je nastalo tokom ili iza dolaska Slavena u livanjski kraj. Konstantin Porfirogenet sredinom X vijeka u 30. i 31. poglavlju Spisa o narodina navodi i Livanjsku župu ή χλεβίανα, a među gradovima τό χλεβ ενα. Stari grad se razvio tokom srednjeg vijeka u vrijeme hrvatske države, a nakon 1326. godine u sastavu bosanske države, kada je Stjepan II Kotromanić osvojio ove krajeve. Dolaskom Osmanlija Bistrički grad se širi padinama brda Bašajkovca prema istoku/sjeveroistoku, gdje nastaje karakteristična bosanska čaršija sa svim tipičnim elementima tog vremena. Godine 1537. osvojen je grad Klis i osnovan Kliški sandžak u čiji sastav ušla je i livanjska nahija. Zvanični centar sandžaka je bio u Klisu, ali su njegovi sandžak-bezi najviše stolovali u Livnu. Od sredine XVI vijeka Livno se naglo razvijalo, jer je bilo stvarno vojno-političko, kao i administrativno sjedište. Evlija Čelebija dao je opis utvrđenja u Livnu 1660. godine. Tvrđavom je upravljao dizdar koji je u to vrijeme komandovao sa 600 vojnika koji su pripadali gradskoj posadi, a uz čuvare džebhane, u Livnu je bilo 2000 stalno naoružanih vojnika. Prije 1691. godine Livno postaje sjedište livanjske kapetanije. Neposredno prije osvajanja Livna od strane austro-ugarske vojske 1878. godine grad je bio u dosta očuvanom stanju, snabdjeven sa 15 topova koje je opsluživalo 20 tobdžija. Na svakoj od kula na obodu Crvenice bio je po jedan top. Opis: -Osnova srednjovjekovne tvrđave je nepravilnog četverougaonog oblika prilagođenog terenu (dimenzija 37.5 x 30(24) m). Imala je nekoliko međusobno zavisnih objekata: džebhana (skladište oružja) kao centralni objekat, bedem i 4 tabije (Murpašina, Atlagića, Gajića i Krnač tabija), te 5 kula izgrađenih na stijenama iznad grada (Poletača, Čošek, Efrem, Vejs i Klanac kula). Danas su ostali dijelovi zidova džebhane, ostaci Vejs i Klanac Kule (Mala-kula), nešto malo bedema i donekle se raspoznaju dvije tabije. Devastacija je prisutna takoreći svakodnevno. -Veis-kula Veis-kulu je izgradio bosanski paša Sejdi Ahmet-paša 1659. god., kada je popravio gradske bedeme. Nakon Drugog svjetskog rata kula gubi svoje prvo ime pod utjecajem srpskog nacionalnog romantizma i narodne pjesme pa je nazvana Vujadinova kula. Od posljednjeg rata ovaj naziv je potpuno nestao. Kod ovdašnjeg stanovništva kula se najčešće naziva Velikom kulom, a Klanac-kula Malom kulom. [1] Kao historijska cjelina Bistrički grad odnosno čitava cjelina Starog grada Livna stavljena je u julu 2004. pod zaštitu države i proglašena nacionalnim spomenikom.

Informacije:

Bijela tabija (pravno lice)


Sarajevo, Dariva- Mošćanica

-Bijela tabija je kula na cesti Dariva - Mošćanica, na istočnoj visinskoj koti sarajevske kotline. Podignuta je na mjestu srednjovjekovne tvrđave, sagrađene oko 1550. godine. Gornji dio Tabije u krupnim kamenim blokovima nastao je u austro-ugarskom periodu. Kula je bila od velikog značaja za odbranu grada prilikom napada austrijskog princa Eugena Savojskog u 17. vijeku, te austrougarske vojske 1878. godine. Bijela tabija se nalazi unutar graditeljske cjeline Stari grad Vratnik koja je proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Informacije:

Bihaćka tvrđava (pravno lice)


Bihać, Centar bb

-Bihaćka tvrđava nalazi se u donjem dijelu grada, na lijevoj obali rijeke Une, Bosna i Hercegovina. Specifičnost ove tvrđave-grada je sačuvana urbana struktura unutar gradskih bedema iz prethodnog perioda. -Nije poznato vrijeme gradnje. Jedan dio historičara smatra da je tvrđava građena oko 1205. godine. Prema narodnom predanju u tvrđavi boravio je ugarski kralj Bela IV bježeći ispred tatarskih konjanika.Osmanlijska vojska zauzima grad juna mjeseca 1592. godine. Od tada, tokom slijedeća tri vijeka, Bihać postaje važno utvrđenje Osmanlijskog carstva na krajnjem zapadu i služi kao polazna tačka za upade i konstantne pritiske na granice Hrvatske. Po anonimnom izvještaju iz 1785 bilo je na Bihaćkom gradu 28 velikih topova, a posada brojila je 700 vojnika.Dolaskom Austro-Ugarske, kula je pretvorena u tamnicu. Bihaćki je grad porušen 1890 i 1891god. Zadnji bihaćki dizdar bio je Muharemaga Delić. Od tada pa dugo godina kasnije kada je Bihać potpuno izašao iz svojih bedema Kapetanova kula služila je isključivo kao zatvor. Tom prilikom su na objektu izvršeni određeni građevinski zahvati koji su narušili njen izgled. Ovo se prije svega odnosi na dogradnju određenih sadržaja u enterijeru objekta, kao i povećanje prozorskih otvora. Kapetanova kula je sve do 1959. godine služila kao Okružni zatvor. -Bihaćka tvrđava imala je dvostruke zidove od kojih je vanjski visine od oko 4 metra, a unutrašnji 7,5 metara sa četiri kule: Dunđerska, Zabija, Kapetanova i Kanli kula i 9 tabija: Bendbaša, Ičhizar, Velika kapija, Velika tabija, Džibagića, Zelengrad, Bijela, Handanagića, Muhsinovića. Bihaćki grad bio je četverougaonog oblika, opasan dvostrukim bedemima. Na gradu su bila troja vrata od hrastovine gvožđem okovana. Oko grada bio je sa tri strane jarak, a sa četvrte Una. -Kapetanova kula Na osnovu raspoloživih istorijskih karata grada i okoline, moguće je utvrditi da je sagrađena prije 1697. godine.Pripada tipu fortifikacionih objekata kvadratne osnove završenih strmim četvorostrešnim krovom. Ima oblik prikraćene piramide i po tome se razlikuje od svih ostalih naših kula. [2] Predstavlja sastavni dio istorijske cjeline starog grada Bihaća koju uz kulu sačinjavaju: ostaci fortifikacionog sistema (sa južne i istočne strane kule), ostaci starog vodenog kanala, Crkva sv. Antuna, turbe i mjesto i ostaci starog Konaka.Kula ima četiri nadzemne etaže – prizemlje i tri sprata. Objekat nema podruma. Na svakoj od etaža nalazi se stepenište i po jedna prostorija.Prizemlje kule ima dimenzije 10 x 10,05 metara. Ulaz u objekat se nalazi sa istočne strane i ima širinu oko 1,20 metara. Debljina zidova u ovom dijelu iznosi 1,50 metara. Prozorskih otvora u ovom dijelu objekta nema. Gornji spratovi su donekle manjih dimenzija i manjih debljina zidova.Kula je zidana od blokova kamena krečnjaka. Na fasadama se uočava nekoliko varijeteta ove vrste kamena, sa naglašenim spojnicama u produžno cementnom malteru. U srednjem dijelu kule uočava se pojas zidan bihacitom.Prozorski otvori su raspoređeni u gornjoj zoni objekta i uglavnom su kvadratičnog oblika. U donjem dijelu zapadne fasade nalazi se ploča sa reljefom na kome je prikazan pelikan.Cijeli objekat pokriven je šatorastom drvenom krovnom konstrukcijom sa bitumenizovanom šindrom kao krovnim pokrivačem.

Informacije:

Bužimska tvrđava (pravno lice)


Bužim, Centar bb

-Bužimska tvrđava nastala je u vrijeme srednjeg vijeka, na području općine Bužim, Bosna i Hercegovina. -Sagrađena je na vrhu brda, na nadmorskoj visini od 325 m. U podnožja brda sastaju se potoci Bužimkovac i Pomojdan. -Bužimska tvrđava pojavljuje se u historijskim dokumentima pod dva naziva: Čava i Bužim. Iako je Bužim jedna od najvećih i vrlo značajnih srednjovjekovnih tvrđava u Bosanskoj Krajini, o njenjom nastanku nema podataka. Prema načinu gradnje sagrađena je u 14. stoljeću, od kada ima i nešto više podataka.U dokumentu iz 1334. godine, pominje se Bužimska crkvena župa svetog Klimenta, koja je pripadala Zagrebačkoj biskupiji. Područje držao je feudalni gospodar Grgur Galesu, čiji nasljednici 1425. godine prodali su svoj dio knezovima Blagajskim. U vrijeme između 1429. – 1456. godine, imanje preuzimaju grofovi Celjski, zatim Frankopani i Mikuličići. Godine 1495., imanja Jurja Mikulčića prelaze porodičnim vezama u vlasništvo Keglevića, kojima kralj Ludovik dopustio je da mogu svugdje na zemljištima grada Bužima, za 25 godina, vaditi zlato, srebro, bakar i druge rude i metale obrađivati, uz uslov da kralju plaćaju propisan porez.U oktobru 1530. godine Osmanlije su robile i palile oko Bužima, a 1564. godine bosanski sandžak Mustafa-beg Sokolović zauzeo je Cazin, Bužim i Bojnu, ali je istisnut. Pod osmansku vlast, na čelu čije vojske je bio Ferhad-paša, konačno dolazi 1576. godine. Osmanlije su postavile u tvrđavu veliku posadu od 50 konjanika i 130 pješaka. Od zauzeća Bužima, zapovjednik je dizdar.Za velikog rata, 1685., 1686.,1688. godine, tvrđavu opsjedaju kršćanske vojske, ali je nisu mogle osvojiti. Godine 1737. godine, za vrijeme opsade Banje Luke, napadale su kršćanske čete i Bužim, ali nije ni tada osvojen.Popravljan je 1626. godine, a i kasnije 1833.godine u njemu je bilo 18 topova. Grad je bio u sastavu bosanskokrupske kapetanije. -Tvrđava sastoji se iz unutrašnjeg i vanjskog utvrđenja. Cijeli kompleks zauzima površinu od 7267 m2. Unutrašnje, starije utvrđenje, predstavljao je manji zamak, relativno pravilne četverougaone osnove, sa visokim kružnim kulama na uglovima.Krajem 15. stoljeća zamak je opasan je novim utvrđenjem, osnove u vidu trapeza, na čijim se uglovima nalaze poligonalne kule. Njegovi zidovi su na udaljenosti od 15-20 metara od zidova unutrašnjeg utvrđenja. Debljina bedema je 2 m. Zapadni i sjeverni bedem su očuvani po cijeloj dužini, južni bedem djelomično, a istočni je iskrčen. Visina zidova je od 5 do 8 m.Zidovi i kule ovog utvrđenja su znatno niži, a na vrhu imali su položaje za topove. Istovremeno su i u kulama i na zidovima unutrašnjeg utvrđenja sagrađeni otvori i položaji za artiljerijsko oružje. Gradnjom vanjske linije odbrane, stari zamak bio je zaštićen od neposrednog djelovanja artiljerije, a sa njega branjen je pristup utvrđenju, jer su kule unutrašnjeg utvrđenja nadvisivale zidove vanjskog.Unutar starijeg utvrđenja podignuta je, po zauzimanju Bužima, velika i solidno građena kamena džamija.Stari grad Bužim proglašen je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine [1]

Pronađeno rezultata: 834

Restoran Santos

05.11.2019

Najbolji restoran u samom centru grada- Donji Vakuf

Caffe bar Aurora

05.11.2019

Posjetite najbolji nargila bar u Donjem Vakufu. Kod nas mozete naci sve vrste okusa za nargile. Mozete nas naci na lokaciji Ulica Jaz. Za vise slika posjetite nasu instagram stranicu: @hookah_lounge_aurora

Hedal doo

18.10.2019

Proizvodnja vreća za smeće i raznih vrsta kesa. Hedal vreće za smeće se sastoje od polietilina koji je neopasan za okoliš i ponovo upotrebljiv

Udruzenje Djerdjef

04.11.2019

Udruženje žena “Đerđef” je dobrovoljna organizacija građana-žena sa područja općine Bugojno i Gornje-vrbaske subregije (Bugojno, G-Vakuf – Uskoplje, D-Vakuf) koje djeluju na području Srednjobosanskog kantona.

Hookah lounge IMPERIA

18.11.2019

Novo opremljeno mjesto u gradu Bugojno. Savrseno mjesto za odmor uz nargilu sa velikim izborom okusa. Pored nargila veliki cjenovnik pica samo za vas. Lokacija u centru grada Bugojno, sa jako prijatnim osobljem.

Minimartek Hana

26.12.2019

Pelet 1 tona=350 Km Pelet 20/1=7,00 Km

Minimarketi Oki

16.12.2019

Svjeze jabuke 1kg=1km!

Minimarketi Oki

11.12.2019

Krompir 0.60 km Narandza 1 km Pileci batak 2.75 km

Pivska Srijeda

10.12.2019

Akdemija pub veceras je za vas spremila PIVSKO VECE.Dođite i zajedno sa ostalima uzvajte u tocenom TUBORGU 0.33 po odlicnoj cijeni- 1,50KM PRESJECI RADNU SEDMICU I OPUSTI SE U UGODNOM LOKALU- AKADEMIJA PUB

Dental Selman

29.11.2019

DJEČIJA STOMATOLOGIJA ORALNA HIRURGIJA PARODONTOLOGIJA FIKSNA PROTETIKA MOBILNA PROTETIKA RENDGEN DIJAGNOSTIKA ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Optika Vizija

29.11.2019

Sunčane naočale Dioptrijske naočale Kontaktne leće

Frizerski salon BELMA

29.11.2019

Frizerksi salon BELMA nalazi se u Donjem Vakufu u ulici 14 Septembar bb. Frizerski salon vam nudi pranje kose, feniranje, šišanje, nadogranju kose... Pored frizerkih usluga nudi vam također i nadogranju noktiju.

FITNESS CLUB STEP

27.11.2019

Fitness Club STEP se nalazi u TRŽNOM CENTRU "KONZUM" na prvom spratu. Nudimo vam savremeno uređen fitness centar, aerobik i sve vrste grupnih treninga.

Akademija pub

27.11.2019

Mjesto dobre zabave i atmosfere uz super pivo i ljude. Dodjite i postanite dio Akademije.

THE BARBER SUKE

26.11.2019

THE BARBER SUKE- frizerski salon za muškarce

VIENNA

20.11.2019

VIENNA STAR- restoran, nalazi se u ulici Kulina bana,u centru Bugojna. Nudi vam višestruki izbor jela i pića.

KENS BARBER SHOP

19.11.2019

Professional hairdresser and barber.

FEBIS D.O.O.

19.11.2019

FEBIS d.o.o., Donji Vakuf je trgovina na malo sa dvadesetogodišnjom tradicijom. U svom asortimanu nudi širok spektar boja i lakova, alata, okova, vijčane robe, ležajeva, te drugih proizvoda domaćih i svjetskih proizvođača. Kod nas možete pronaći sve što Vam je potrebno za izgradnju i renoviranje Vašeg stana ili kuće. Posjetite nas u ulici Maršala Tita 49.

caffe bar SISTERS

18.11.2019

Takes Reservations Good For Groups Take Out Catering Waiter Service Outdoor Seating

NUR EXPORT

18.11.2019

Prodavnica NUR EXPORT u Bugojnu na akciji ima nove artikle po veoma niskim cijenama, pogledajte i posjetite najpovoljniju radnju prehrambenih artikala i bijele tehnike u gradu, pronađite nešto za sebe. Info broj 063 634 861

Fast food AKO

18.11.2019

Fast food AKO Vam nudi uslugu brze i kvalitetne usluge i bogatu ponudu autenticnih jela.Posjetite nas u ulici Zlatnih ljiljana bb.

PRO CARS/Sve za auto

18.11.2019

PRO CARS/Sve za auto Vam nudi servis,dijagnostiku i sve dijelove za Vaseg ljubimca.Posjetite nas u ulici 307 motorizovane brigade.Kontakt telefon:063404157

Str HENDEK

15.11.2019

Str HENDEK se bavi trgovinom i prodajom elektromaterijala i kucanskih aparata.Posjetite nas i uvjerite se zasto smo najbolji.

Butik AMADEUS BUGOJNO

14.11.2019

Butik Amadeus Vam nudi najveci izbor svecanih/maturskih haljina i odijela.U ponudi takodjer imamo i jako kvalitetne muske jakne,farmerke,majice i dukserice.Posjetite nas i uvjerite se zasto smo najbolji.

Vikendica za Rent

14.11.2019

Ukoliko zelite da provedete vikend daleko od grada, sa drustvom ili porodicom, uz prelijep ambijent u prirodi na pravom ste mjestu. Nudimo usluge rentanja vikendice na 24 ili 48 sati. Vikendica se nalazi na Rostovu a ugodan ambijent i priroda ce uciniti vas boravak nezaboravnim. Cijene: RENT 24h = 70 KM Rezervacije na broj 061 848 198 ( Haris ).

"KEŠKO" OBRTNIČKA RADNJA

12.11.2019

Pakovanje i prodaja šećera za ugostiteljstvo.

KORMAN CAR DETAILING

12.11.2019

POSJETITE NAS I DAJTE SVOM LIMENOM LJUBIMCU SJAJ KOJI ZASLUŽUJE! Nudimo vam usluge -poliranje kompletnog ili određenog dijela automobila -poliranje i reparaciju farova -ugradnju led rasvjete -dubinsko čišćenje unutrašnjosti automobila -dubinsko čišćenje kućnog namještaja i još mnogo toga ....

RESTORAN BAJRIĆ

12.11.2019

Bugoanski restoran u kojem se jede samo domaca i svjeza hrana!

E& B CARS

12.11.2019

- DUBINSKO ČIŠĆENJE - PRANJE AUTIMOBILA - LIMARSKI RADOVI - TERMOLAKIRANJE - PRANJE TEPIHA - POLIRANJE FAROVA

Servis racunara,ugradnja i montaza video nadzora

11.11.2019

-Sklapanje racunara po Vasoj potrebi -Odrzavanje i servisiranje racunara i laptopa -Ciscenje i otklanjanje kvarova na licu mjesta -Nadogradnja softwera polovnim ili novim dijelovima -Reinstalacija sistema -Pohrama vasih bitnih podataka prilikom reinstalacije sistema -Podesavanje interneta -Konfiguracina wifi rutera -Besplatni savjeti putem telefona (Viber,WhatsApp,Facebook)

Caffe Tajci Bugojno

11.11.2019

Mp5 displeyi za auto

11.11.2019

Displey za auto mp5 posjeduje prikljucke za usb,SD ,aux,navigaciju, bluetooth i mp3 mp5. Za svaki kupljeni displey montaza je besplatna. Kontakt telefon:062706486

Bravarija

11.11.2019

Rostilji,vrtni i kucni namjestaj,stalaze,police za cvijece itd.. Extra kvalitet,radimo samo po narudzbama i po zeljenim dimenzijama.Van Zenice dostava je 10KM na kucnu adresu. Sve narudzbe na broj:061452041

Unikatni radovi (auta)

11.11.2019

Pravim unikatne radove od raznih materijala i predmeta .Vise informacija mozete dobiti pozivom na ovaj broj :061787995 (Fehim)

Mesnica EL TORO

08.11.2019

- Sultan Ahmedova 122 -klanje -domaci proizvodi -prerada i prodaja svjezeg mesa

UM BETON

07.11.2019

- Dostava pjeska i šljunka - Proizvodnja i dostava betona

CB-com d.o.o

06.11.2019

Prodaja i servis racunara i racunarske opreme .Servis i prodaja fiskalnih kasa.U ponudi imamo tablete,mobitele,printere. Kontakt telefon :061285912

Butik CARISSIMO

06.11.2019

Posjetite Butik "Carissma" sa 20-godisnjim iskustvom .Nudimo vam najkvalitetniju odjecu po jako povoljnim cijenama .Posjetite nas svaki dan od 09:00-17:00h.

Krojacki salon SAN

06.11.2019

Nas salon nudi usluge sivenja po vasim mjerama,sve vrste prepravke vasih odjevnih predmeta. Kontakt telefon:064/425/5961

Frizerski salon LEJLA

06.11.2019

Posjetite dugogodisnji frizerski salon "Lejla" koji vam nudi najbolju uslugu pravljenja zenskih frizura za svecane i druge slicne prilike. Posjetite nas svaki dan od 09:00 do 17:00h.

Caffe Monter

05.11.2019

Mjesto najboljeg provoda u Donjem Vakufu. Lokacija u samom centru grada - 14 Septembra bb, Centar

Vulkanizersak radnja 7-M

04.11.2019

Posjetite jednu od boljih vulkanizerskih radnji u Bugojnu. Nudimo usluge pranja,poliranja auta balansiranje guma. Kontakt broj:060-331-9872

PUNIONICA PLINOVA KADUNIĆ

01.11.2019

Sve za plin i plinske tehnologije na jednom mjestu. *Jedna od vodećih firmi u BiH u oblasti izrade plinskih instalacija, prodaju plina i plinske tehnologije, servis za vozila pogonjena na LPG gorivo, atestiranje vozila na LPG i posuda pod pritiskom, punjenje i dostava propan-butana i svih vrsta tehničkih plinova, dostava plina direktno na Vašu adresu.. *Ovlašteni servis za Vaillant i Bosch *MARKET-prodaja robe široke potrošnje *punjenje balona helijumom *** Sve što trebate na jednom mjestu.... Vaš KA-Plin d.o.o.***

Caffe Piccobello

31.10.2019

Posjetite kafic Piccobello gdje pravimo najbolje zurke svakog vikenda.

Autoservis Alispahic

30.10.2019

Jedan od najboljih autoservise u Bugojnu. Mozete nas posjetiti svako radni dan od 08-00 do 16-00. Kontakt broj:061-102-734

Kujundzija Seno

30.10.2019

Nudimo usluge varenja,pravljenja feder plata,odrzavanje i popravci teretnih kamiona. Kontakt broj:061-708-231

Veterinarski centar Vrbas

29.10.2019

Privatni veterinarski centar pruza zdravstvene usluge za vase zivotinje. Poklonite nam vase povjerenje a mi cemo vama zdravlje vasih ljubimaca.

Univerzal Haen

28.10.2019

Kompletan gradjevinski materijal na jednom mjestu. Osim kvalitetnih proizvoda nudimo i besplatnu dostavu na Vasu adresu.

Bravarska radnja Wendil

28.10.2019

Nudimo usluge proizvodnje metalnih konstrukcija ili njihovoh dijelova u potpuno opremljenoj bravarskoj radnji.Izradjujemo i ogradne elemente po vasim zahtjevima.

Vulkanizer Sejo

25.10.2019

Posjetite jednu od boljih vulkanizerskih radni u Bugojnu. Kontakt broj:061782110

Butik Posh

24.10.2019

Ljubazno i profesionalno osoblje, moderno uređen prostor, pristupačne cijene te stalne akcije su ono što ćete pronaći u ovoj radnji opremljenoj po ugledu na svjetske metropole. Svi oni koji žele izgledati moderno i žele izgraditi vlastiti imidž uputit će se u butik POSH, koji je smješten na veoma atraktivnoj lokaciji, tačnije u centru Bugojna kod semafora. POSH će bez sumnje postati mjesto broj 1. za sve one koji žele obogatiti svoj garderober kako za ženski tako i za muški ukus. Ne propustite pronaći svjetski poznate brendove u novootvorenom butiku POSH.

Butik Enchante

24.10.2019

U Sultan Ahmedovoj ulici nalazi se novootvoreni butik Enchante.Butik je snabdjeven sirokim asortimanom kvalitetne odjece po povoljnim cijenama.Odjeca je izradjena od kvalitetnih materijala,moderne kreacije ucinice da zablistate u svim prilikama

Butik Unikat

24.10.2019

Butik Unikat se bavi rucnom izradom narodnih nosnji. Kod nas mozete naci i poruciti unikatne nosnje i slike. Kontakt broj:060-348-3376

Doner Kebab

24.10.2019

Pored raznih specijaliteta koje nudi ovaj objekat, najviše se ističe kebab. Svakako da se ne radi o jednom prosječnom kebabu na koji možete naići bilo gdje u Bugojnu, jer se za spremanje istog na ovom mjestu koriste najbolji sastojci. Pažljivo odabrani recepti s mješavinom turskih začina su tajna brzih jela ovoga Fast Food-a. Kontakt telefon: 062/848-784, dostava od 09:00 do 22:00

Mirela M Nails

24.10.2019

U ponudi salon ima: Nadogradnja noktiju; Korekcija nadogradnje noktiju; Ojačanje prirodnih noktiju (geliranje); Trajni lak; Manikir; Manikir + Trajni lak; Nail art; Parafinski tretman; Pedikura; Pedikura + Trajni lak; Mnogo je razloga da posjetite novi salon i ljubazno osoblje. Sve informacije možete dobiti putem tel: 061 404 446

Frizerski salon Image

24.10.2019

Posjetite jedan od boljih frizerskih salona u Bugojnu. Za vise slika posjetote nasu instagram stranicu @frizerski_salon_image

Caffe Rio

24.10.2019

Caffe Rio vam nudi svakog vikenda uzivanje uz muziku uzivo,razna ponuda pica,nudimo vam i razne vrste okusa za nargilu. Dodjite i uzivajte Vas Caffe Rio Za vise slika posjetite nasu instagram stranicu @rio_hookahlounge

Caffe Tea

24.10.2019

Posjetite jedan od ljepsih kafica za stariju raju. Vas kafic Tea Kontakt broj:062293897

Butik Kids

23.10.2019

Najveci izbor djecije garderobe po veoma povoljnim cijenama. Posjetite nas svaki dan od 10:00-18:00

Butik Urban

23.10.2019

Velik izbor muske kvalitetne garderobe. Za vise slika pogledajte nasu Facebook stranicu @butikurbanroom

Mp5 player za auto

22.10.2019

Ocitava video,ima aux,SD ,USB,Bluetooth. Kontakt telefon:062706486

Air Max 1 ID

22.10.2019

Patike su skoro nove, broj 40 ,cijena 60KM. Kontakt telefon: 0603271539

Buregdzinica Korzo

22.10.2019

Posjetite jednu od najboljih buregdzinica u gradu. Nudimo razne vrste pita i jela sa rostilja. Dodjite i kusajte nasu kuhinju u jako prijatnom ambijentu. Kontakt broj/dostava: 061-385-936

Barber shop Fare

22.10.2019

Barber shop Fare vam nudi sisanje,brijanje i oblikovanje brade po najpovoljnijim cijenama u gradu. Za vise slika posjetite nasu instagram stranicu: @fare_barbershop_new

Butik Trend

22.10.2019

Nas butik nudi veliku ponudi haljina kaputa vecih konfekcijskih brojeva za zene. Za vise slika mozete posjetiti nasu fb stranicu:Amra Adna Karadza Djugum. Kontakt broj:061478070

Frizeraki salon Sanela

22.10.2019

Frizerski salon Sanela moze se pohvaliti visegodisnjim iskustvom.Vrsimo usluge nadogradnje noktiju,sisanje i farbanje,profesionalno sminkanje,uredjivanje i popunjavanje obrva. Za vise slika pogledajte nas instagram profil @frizerski.salon.sanela

Merci butik/parfemerija

22.10.2019

Nudimo velik izbor tocenih parfema preko 350 vrsta. U ponudi imamo velik izbor haljina i hidzaba za pokrivene djevojke. Posjetite nas svako dan od 09:00-17:00. Kontakt broj:062644744

Frizerski salon Amela

22.10.2019

Posjetite jedan od boljih frizerskih salona.Mozemo se pohvaliti sa visegodisnjim iskustvom.Nudimo sve frizerske usluge,nadogradnja noktiju,sminkanje. Dodjite i posjetite nas. Za vise slika posjetite nasu instagram stranicu:@frizerski_salon.amela

Butik Mitex

22.10.2019

Najveci izbor haljina i muskih sakoa. Dodjite i uvjerite se.

Butik Million

22.10.2019

U nasem butiku mozete naci raznovrsnu ponudu markirane odjece po povoljnim cijenama. Kontaktirajte nas na broj:062187770

Butik Zenit

22.10.2019

Ovdje mozete naci razne ponude svecanih haljina u svim velicinama. Haljine za svadbe,mature,svecane prigode. Posjetite nas svaki dan od 09:00-17:00 Kontakt broj:030257775

Frizersko kozmeticki studio Merisa

22.10.2019

Frizersko kozmeticki studio Merisa vrsi usluge :sisanje,nadogradnja, pedikura i manikura noktiju, profesionalno sminkanje ,depilacija film voskom i relax masaza. Vise slika i objava mozete pogledati na nasoj instagram stranici @fksmerisa_ Kontakt broj :062361089

Zy fashion

21.10.2019

Paciotti muske kozne cipele,koza 100÷ spolja i iznutra,vodootporne,izuzetno udobne,gumeni mekani djon,brojevi od 40 do 45,uvoz iz italije,vrhunski kvalitet.Besplatna je dostava a svaku posiljku mozete provjeriti prije placanja!

Barber shop Hardy

21.10.2019

Posjetite jednog od najboljih frizera u gradu. Nudimo sisanje oblikovanje brade farbanje ciscenje lica. Kod nas mozete neci i razne proizvode za ubrzan rast brade te razne vrste krema i lakova za kosu. Vas studio Hardy.

Španeri

19.10.2019

Prodajem 22 nova španera,10 španera jednom upotrebljeno Cijena na komad 20KM Za vise komada je druga cijena

Standard plast

18.10.2019

Firma je osnovana 2007. godine, te uspješno posluje sve godine. Od samog osnivanja bavimo se proizvodnjom građevinske stolarije od PVC i ALU profila. Pažljivo se trudimo u odabiru kvalitetnih repromaterijala za proizvodnju svojih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe domaćeg i evropskog tržišta, te obavljamo čitav proces proizvodnje, dostavljanja i montaže naših proizvoda. Vrlo rado pomažemo kupcima u pravom odabiru i kreiranju njihove buduće stolarije. Ključ našeg uspjeha jesu zadovoljni kupci, koji korištenjem naših proizvoda lično osjete kvalitet i prednost uštede koji stvaraju naši proizvodi.

Net-Flet

18.10.2019

NAZIV PAKETA: MINI Brzina download-a: 2 mbps Brzina upload-a: 256 kbps Cijena sa PDV-om (KM): 15,00 NAZIV PAKETA: MIDI Brzina download-a: 5 mbps Brzina upload-a: 512 kbps Cijena sa PDV-om (KM): 19,00 NAZIV PAKETA: OPTI Brzina download-a: 8 mbps Brzina upload-a: 1 mbps Cijena sa PDV-om (KM): 22,00 NAZIV PAKETA: MAXI Brzina download-a: 15 mbps Brzina upload-a: 1 mbps Cijena sa PDV-om (KM): 28,00 NAZIV PAKETA: NET-FLET Brzina download-a: 18 mbps Brzina upload-a: 2 mbps Cijena sa PDV-om (KM): 35,00 NAZIV PAKETA: PROFI Brzina download-a: 20 mbps Brzina upload-a: 5 mbps Cijena sa PDV-om (KM): 40,00 NAZIV PAKETA: PROFI PLUS Brzina download-a: 30 mbps Brzina upload-a: 10 mbps Cijena sa PDV-om (KM): 65,00 ZAŠTO POSTATI NAŠ KORISNIK ? Temeljni cilj i osnovna strategija našeg poslovanja jeste zadovoljan korisnik. Od samog početka naša je želja da budemo prepoznatljivi kao kompanija kojoj je korisnik na prvom mjestu. O tome svjedoči i niz aktivnosti na kojima konstantno radimo od samog osnivanja, kao što su: konstantno ulaganje u infrastrukturu i povećanje postojećih kapaciteta konstantno ulaganje u infrastrukturu i povećanje postojećih kapaciteta konstantno ulaganje u infrastrukturu i povećanje postojećih kapaciteta konstantno ulaganje u infrastrukturu i povećanje postojećih kapaciteta konstantno ulaganje u infrastrukturu i povećanje postojećih kapaciteta Temeljni cilj i osnovna strategija našeg poslovanja jeste zadovoljan korisnik. Od samog početka naša je želja da budemo prepoznatljivi kao kompanija kojoj je korisnik na prvom mjestu. O tome svjedoči i niz aktivnosti na kojima konstantno radimo od samog osnivanja, kao što su:

Caffe-studio Extreme

18.10.2019

Vas i nas Caffe bar Extreme sa dugogodisnjim iskustvom.Dodjite i probajte nasu Julious kafu svaki dan izmedju 07:00-23:00. Za vise objava i informacija zapratite nasu stranicu na instagramu @caffe_studio_extreme

One Tree Caffe

18.10.2019

Jedan od najboljih omladinskih kafica u Bugojnu. Posjetite nas svaki dan u periodu od 07:00-23:00. Mozete nas zapratiti na nasoj instagram stranici @Onetreecaffe.bugojno

Swiss lounge bar

17.10.2019

Posjetite jedan od najljepsih nargila barova u Bugojnu.Nudimo razne vrste nargila sa okusima adalayq i al fakher. Dodjite i uvjerite se sto smo najbolji i najposjeceniji bar u Bugojnu. Vas Swiss tim.

Restoran Avlija

17.10.2019

Nudimo vam razna jela sa rostilja pite ispod saca koje vaze za najbolje u Bugojnu raznovrstan riblji meni. Dodjite i uvjerite se sto smo jedan od najboljih restorana u Bugojnu.

DM auto dijelovi

17.10.2019

Posjetite jednu od najopremljenijih radnji za popravke auta.Nudimo sve vrste popravke i zastite za vase ljubimce,poliranje farova auto dijagnostika. Ako se ikad nadjete u situaciji da vam hitno treba majstor slobodno nazovite mi smo tu. Vas DM auto tim.

Caffe Tim

17.10.2019

Posjetite najbolju kafanu u gradu gdje pravimo najbolje zurke. Nas usluzni tim je sastavljen od mladih zgodnih i atraktivnih djevojaka. Nudimo vam razne vrste pica za svaciji ukus. Dodjite i uvjerite se.

Šaćko Taxi

15.10.2019

Šaćko Taxi iz Donjeg Vakufa vam nudi udobno i sigurno putovanje širom Bosne i Hercegovine u jednom od najudobnijih automobila Audi Q7. Uvijek dostupan 0-24h svaki dan i pristupačan sa cijenama će vas pridobiti da ga pozovete i sljedeći put.

Rent a house - Sarajevo

14.10.2019

Iznajmljujem Vilu u Sarajevu koja se nalazi u Blagovcu. Vila je rezidencijalnog tipa i se nalazi u naselju Blagovac I. Površina zemljišta na kojem se nalazi je 1.200 m2 a sastoji se od prizemlja 200 m2 i sprata 140 m2 sa terasom od 60m2. U prizemlju se nalazi garaža za 2 auta, vešeraj, kotlovnica i prostor namijenjen za teretanu. Na spratu se nalazi stambeni prostor koji se sastoji od prostranog dnevnog boravka sa kaminom i terasom, kuhinje, trpezarije, ostave, 3 spavaće sobe, 2 kupatila i hodnika. Vila ima vlastito etažno grijanje na struju, klimu, video nadzor, internet, LCD TV, kablovsku TV, dvorište sa fontanom. Cijena mjesecnog najma ce biti u skladu sa dogovorom! moze najam i na kraci period noc,dvije i vise. Tri spavace sobe moze spavati 7 osoba po potrebi jos dva lezaja ukupno 9 osoba 350KM cijena na dan info +387 62 701 301

PRODAJEM IPHONE 7

11.10.2019

Prodajem iphone 7. Cijena po dogovoru. Stanje 8/10. Vidljivi tragovi koristenja. Icloud/sim free. Tel. +38761802256

Hozic turist

08.10.2019

Vas najpouzdaniji i najpovoljniji prevoznik u gradu. PUTUJTE SA NAMA -VAS HOZIC TURIST. Kontakt tel/fax : 38730251789 ;38762449049

Otkup i prodaja elektronskog otpada i plastike

07.10.2019

Vršimo otkup i prodaju plastike,jumbo vreća,pivskih bačvi,elektronskog otpada. Kontakt telefon : 061-426-569

Pokloni od slatkiša

06.10.2019

Obradujte svoje najdraže slatkim poklonom za svaku priliku. Valentinovo, rođendani, godišnjice, posebne prilike..

Papirni ubrusi

06.10.2019

Nudimo Vam najbolji kvalitet papirnih ubrusa za vase ugostiteljske objekte. Kontakt telefon:062-775-424

× Home Oglasi Usluge Kontakt Prijavi se Registruj se
☰Menu